Personuppgiftspolicy

Dina personuppgifger

Beleva Travel Group AB (”Beleva", "vi", "oss”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder och webbplatsbesökare, och vårt mål med denna policy är att vi på ett tydligt och transparent sätt ska beskriva för dig hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar din information så att du känner dig säker på att dina personuppgifter är i säkert förvar. Beleva utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning GDPR.

När du lämnar personuppgifter till oss eller vi samlar in personuppgifter från dig kommer uppgifterna att behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Personuppgiftsansvar

Denna personuppgiftspolicy gäller för tjänster och produkter som tillhandahålls av Beleva Travel Group AB och dess verksamheter som t.ex. BridgeBertheau och Padelresor.com. Beleva är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna och andra webbplatser som drivs av Beleva.

kontaktuppgifter

Du kan kontakta oss på info@beleva.se eller via vanligt brev som skickas till Beleva Travel Group AB, Trädgårdsvägen 5, 187 50 Täby eller via telefon 070-268 06 16.

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det gäller till exempel namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det gäller också till exempel bokningsnummer och krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Hur vi samlar in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in
Beleva samlar i första hand in personuppgifter direkt från dig. När du bokar en resa på någon av våra hemsidor, via e-post eller över telefon så samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter som kan innehålla namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. I samband med bokning samlar vi också in betalningsuppgifter för huvudresenären. Om du genomför en bokning som omfattar flera personer bör du försäkra dig om att samtliga berörda personer känner till denna personuppgiftspolicy och tillåter att du lämnar deras personuppgifter till oss. När du genomför en resa med oss samlar vi också in uppgifter om din resa. Det är förutom ovan angivna uppgifter t.ex. bokningsnummer, resmål, reslängd och vilka övriga tjänster du valde att utnyttja under resan.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via e-post, webbformulär eller telefon. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn och eventuellt bokningsnummer. Beroende på hur du väljer att kontakta oss kan vi också samla in kontaktuppgifter som t.ex. e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om allergier, hälsotillstånd eller andra uppgifter om dig eller andra personer på din resa eller bokning.

Uppgifter som samlas in när du prenumererar på e-post.
Om du väljer att prenumerera på epost innehållande information från Beleva eller något av våra affärsområden så samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka epost till dig. 

Uppgifter som samlas in från någon annan än dig
Vid bokning och vid kontakt med oss i olika ärenden förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om du inte själv har genomfört en bokning utan någon annan har gjort en bokning där du ingår samlar vi in personuppgifter om dig från den personen. Det samma gäller om någon annan har varit i kontakt med oss för din räkning.

För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kompletterar och uppdaterar vi dina personuppgifter genom inhämtning från privata och offentliga register. Det gäller t.ex. adressuppgifter och personnummer.

Kundvård
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder ditt namn och eventuellt bokningsnummer för att identifiera dig och din resa. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Utskick av information
När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om din kommande resa och erbjudanden kopplade till resan. Sådana utskick sker till den e-postadress som har lämnats i samband med bokning.

Vi skickar information om avvikelser, som t.ex. tidtabelländringar och ombokningar. Sådan information kan skickas via e-post, brev, SMS eller lämnas via telefonsamtal beroende på avvikelsens art och vilka kontaktuppgifter vi har till dig.

Vi skickar betalningspåminnelser via e-post och SMS.

Marknadsföring och personifiering
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av Beleva men endast  i samband med specifika resor inom Beleva Travel Group AB och dess partners för att kontakta dig per post, epost och SMS. Exempel på partners kan t.ex. vara en bridgeklubb, golfklubb, padelklubb eller liknande. 

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider
Beleva följer god sed i resebranschen. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Vi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas. I kunddatabasen sparas personuppgifter och resehistorik i tre (3) år.

Om du prenumerar på något av våra e-postutskick sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot sådan e-post.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som ar gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Belevas tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna. Vi ser alltid till att de system vi använder uppfyller kraven för GDPR. Vår VD är dataskyddsombud. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med EUs dataskyddsförordning GDPR kontakta oss gärna på info@beleva.se.

Leverantörer av reserelaterade tjänster
För att tillhandahålla en del av de tjänster du har beställt från oss använder vi oss av underleverantörer och avtalspartners. Ofta är det nödvändigt att vi lämnar personuppgifter till dessa för att tjänsten ska kunna utföras.

Hotell
Vi anlitar hotell på våra resmål.  Hotellen får tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn, och kön (samt i vissa fall även födelsedatum och ålder) för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. 

Flygbolag
De flygbolag som vi genomför resor med får tillgång till de personuppgifter, som krävs, om de resenärer som ska resa med respektive flygbolag. Det kan vara uppgifter som namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. Överföringen av resenärsuppgifter sker antingen via datasystemen Amadeus eller Paxport (så kallade paxlistor) alternativt direkt till flygbolaget med passagerarlistor. Detta sker antingen i direktkontakt mellan Beleva och flygbolagen alternativt med annan Resebyrå som mellanhand.

Rederier
När vi arrangerar kryssningsresor får rederierna tillgång till de personuppgifter som behövs för att en bokning ska kunna göras. Det är i förekommande fall uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären. Rederierna samlar också ofta själva in uppgifter direkt från resenärerna på kryssningen. Varje rederi ansvarar för hanteringen av de personuppgifter som du som resenär lämnar direkt till rederiet.

Övriga
Om du bokar andra reserelaterade tjänster via oss, t.ex. utflykter eller aktiviteter, kan i förekommande fall de personuppgifter som behövs för att leverera den beställda tjänsten lämnas över till den som ska utföra tjänsten. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, födelsedatum, ålder och kön för alla resenärer på bokningen, och adress och kontaktuppgifter för huvudresenären.

dina rättigheter

Nödvändig hantering av personuppgifter och hantering med stöd av samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig, för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet, eller som är nödvändig med hänsyn till vårt berättigade intresse är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på de hemsidor som administreras av Beleva eller vid annan kontakt med vår personal.

Återkallelse av samtycke
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post till info@beleva.se. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.

Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt att få information och rätt till kontroll över dina uppgifter
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du ansöka om detta per e-post till info@beleva.se . Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål. 

Om du har invändningar mot vår personuppgiftspolicy

Den som anser att ett företag bryter mot GDPR kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats.